เกร็ดความรู้

การเสริมคาง

การเสริมคาง ก่อน-หลังทำคาง 1 วัน ก่อน-หลังทำคาง ก่อน-หลังแก้ไขคาง(แก้ไขคางอย่างเดียว) ก่อน-หลังแก้ไขคาง(แก้ไขคางอย่างเดียว) Price ผ่าตัดเสริมคาง ซิลิโคน เกรด S-05 25,000 บาท ผ่าตัดเสริมคาง ซิลิโคน เกรด S-07 33,000 บาท ผ่าตัดเสริมคาง… Read More

ตกแต่งริมฝีปาก เช่น ทำปากบาง ยกริมฝีปาก

ตกแต่งริมฝีปาก เช่น ทำปากบาง ยกริมฝีปาก สมเพชรคลินิก ศัลยกรรมเชียงใหม่ รับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับริมฝีปาก และตกแต่งริมฝีปากเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขริมฝีปากที่หนาผิดปกติให้บางลง นิยมทำในผู้ที่มีริมฝีปากหนามาก หรือยื่นมากผิดปกติ… Read More

ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก

ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก ศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก สมเพชรคลินิกศัลยกรรมเชียงใหม่รับแก้ไขปัญหา ปีกจมูกใหญ่และไม่เท่ากัน ในกรณีที่พบว่าปีกจมูกและรูปร่างของรูจมูก เป็นสาเหตุของความไม่งดงามของจมูกนั้น การตกแต่งโดยอาศัยการใช้เครื่องสำอางนั้น… Read More

ศัลยกรรมตกแต่งลักยิ้ม

ศัลยกรรมตกแต่งลักยิ้ม ศัลยกรรมตกแต่งลักยิ้ม สมเพชรคลินิก ศัลยกรรม เชียงใหม่ รับปรึกษาสร้างและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับลักยิ้ม ลักยิ้มแก้มคือรอยบุ๋มที่เกิดขึ้นจะเห็น ได้เมื่อยิ้ม แต่ถ้าไม่ยิ้มก็จะไม่เห็นรอยบุ๋มบนแก้ม… Read More