การเสริมคาง

ก่อน-หลังทำคาง 1 วัน
ก่อน-หลังทำคาง
ก่อน-หลังแก้ไขคาง(แก้ไขคางอย่างเดียว)
ก่อน-หลังแก้ไขคาง(แก้ไขคางอย่างเดียว)

Price

ผ่าตัดเสริมคาง ซิลิโคน เกรด S-05 25,000 บาท

ผ่าตัดเสริมคาง ซิลิโคน เกรด S-07 33,000 บาท

ผ่าตัดเสริมคาง ซิลิโคน เกรด S-09 41,000 บาท

แก้ไขคางที่ทำจากที่อื่น เพิ่ม 3,000 บาท

ผ่าตัดจากภายในช่องปาก เพิ่ม 3,000 บาท

ขูดสารเหลว ซิลิโคนเหลว 8,000-20,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Sompetch Clinic

www.sompetchclinic.com

www.sompetchchiangmaisurgery.com

สมเพชรคลินิก ศัลยกรรม เชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน 10.00-20.00 โทร 053-326611 , 053-326612 , 088-8615559

แผนที่