การผ่าตัดตาสองชั้น, ผ่าตัดหนังตาตก, กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง และผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา

ก่อนและหลังผ่าตัดตาสองชั้น(ผ่าจากด้านในไม่มีแผลใดๆภายนอก)
ก่อนหลังผ่าตัดตาสองชั้น
ก่อนหลังผ่าตัดแก้ไขตาสองชั้นที่ทำเสียจากที่อื่น ลืมตาขึ้นได้ไม่สุดและชั้นหนาเกินไป
ก่อนหลังผ่าตัดตาสองชั้น

สมเพชรคลินิกศัลยกรรม เชียงใหม่ รับแก้ไขปัญหาหนังตาตก ตาไม่เท่ากัน ถุงใต้ตาหย่อนคล้อย รับผ่าตัดตาสองชั้น และรับแก้ไขตาสองชั้นที่ทำเสียมาจากที่อื่น

Price

อัตราค่าบริการ

ทำตา 2 ชั้น เทคนิคเกาหลีแท้ 25,000 THB

ผ่าตัดหนังตาบน(+-ตาสองชั้น)เทคนิคเกาหลีแท้ 25,000 THB

ผ่าตัดหนังตาบน(+-ตาสองชั้น)+ตกแต่งกล้ามเนื้อเหนือดวงตา 38,000 THB

ผ่าถุงใต้ตาเทคนิคเกาหลีแท้ 25,000 THB

ผ่าถุงใต้ตา+ตกแต่งกล้ามเนื้อใต้ตาและโหนกแก้ม(แก้มที่้หย่อนจะตึงขึ้น) 38,000 THB

ผ่าถุงใต้ตาโดยเปิดแผลผ่านทางเยื่อบุตาแดง (ผ่าด้านใน)ไม่มีแผลภายนอกใดๆ 38,000 THB

ผ่าตัดแก้ไขตาสองชั้นที่ทำเสียคือลึก หนา ให้เป็นตาสองชั้นที่บาง เล็ก ดูธรรมชาติ 38,000 THB

ผ่าตัดแก้ไขตาสองชั้นที่ทำเสียคือลึก หนา ให้เป็นตาสองชั้นที่บาง เล็ก ดูธรรมชาติ+ตกแต่งกล้ามเนื้อเหนือดวงตา 48,000 THB

ผ่าตัดเปิดหางตา 25,000 THB

ผ่าตัดทำLove band ตาล่าง A 25,000 THB

ผ่าตัดทำLove band ตาล่าง B 38,000 THB

ผ่าตัดรักษากล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่กำเนิด สอบถามเคาน์เตอร์

สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-326611 , 053-326612 , 088-8615559

สมเพชรคลินิก ศัลยกรรม เชียงใหม่ เปิดทุกวัน 10.00-20.00 น.

Location